VkkL

Nieuws

27 maart 2021

Resultaten vragenlijst coronasteun gemeenschapsaccommodaties

Afgelopen periode vulden 34 gemeenschapsaccommodaties (ongeveer 10% van het totaal aantal gemeenschapsaccommodaties in Limburg) de vragenlijst over de coronasteun in. Graag delen we de belangrijkste conclusies. De resultaten kun je ook onderaan deze pagina in de pdf bekijken.

Belangrijkste conclusies uit de vragenlijst:

 • Iets meer dan de helft van respondenten kan nu geen beroep doen op de TVL regeling (voor vaste lasten), omdat het percentage van 11% vaste lasten van de omzet voor de meesten als veel te laag wordt beoordeeld;
  • Overigens zijn de SBI codes van de Kamer van Koophandel niet meer van belang voor het verkrijgen van steun. Het percentage van 11% voor gemeenschapsaccommodaties is nog wel gelinkt aan de SBI code
 • Driekwart van de ondervraagden geeft aan dat de middelen die gemeente in het najaar heeft ontvangen om gemeenschapsaccommodaties tegemoet te komen, niet bij hen zijn beland. De oorzaken daarvoor zijn divers.
 • Meest genoemd wordt dat de gemeente een noodfonds heeft ingesteld om de meest noodlijdende accommodaties tegemoet te komen
 • Opvallend is ook dat bijna de helft van de respondenten aangeeft dat de eigen gemeente hierover niet heeft gecommuniceerd
 • Verder valt op dat gemeenten heel divers met de communicatie over en de besteding van deze middelen omgaan
 • Onderling zijn er wel grote verschillen. Accommodaties met vrijwillig beheer en lage vasten geven aan de huidige situatie nog minimaal een jaar of langer vol te kunnen houden
 • Alle accommodaties teren (flink) in op hun reserves. Vrijwel iedereen spreekt de pot ‘meerjarig onderhoud’ aan om de exploitatiekosten te kunnen betalen
 • Verreweg de meeste respondenten geven aan (zonder verdere steun) de accommodatie nog maximaal tot het einde van het jaar in de lucht te kunnen houden
 • Tenslotte geven de meeste accommodaties aan pas weer rendabel te kunnen openen, wanneer ook de horeca weer toegestaan wordt. Met alleen zaalverhuur komt men niet of nauwelijks uit.

Vervolgstappen

De resultaten van deze vragenlijst leveren samen met de gesprekken uit de Oppe Koffies van eind vorige maand, waardevolle resultaten op. Hierdoor krijgen we een goed inzicht in de huidige situatie, maar ook de situatie in de nabije toekomst.

Op basis hiervan zetten we 2 acties uit:

 • In samenwerking met onze landelijke partners pleiten we in Den Haag voor een aanpassing van het percentage van 11% in de TVL regeling; indien dit percentage wordt verhoogd, komen meer accommodaties in aanmerking voor compensatie van de vaste lasten;
 • Eind deze maand voeren we een klankbordgesprek met een aantal leden over de rol van VKKL in relatie tot de gemeenschapshuizen. Dit helpt ons in de nabije toekomst de juiste rol te pakken om de gemeenschapsaccommodaties te kunnen faciliteren, zeker ná de lockdown, als hopelijk het ‘normale’ leven weer gaat opstarten.

Vragen

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op via info@vkkl.nl.

 

 

 


Naar het nieuwsoverzicht