VkkL

Nieuws

12 november 2020

Samen werken aan bewonersinitiatieven & Aan de slag met de omgevingswet

LVKK publiceert boekjes met tips en aanbevelingen voor bewonersorganisaties, gemeenten en inwonerinitiatieven

Samen werken aan initiatieven voor wijk of dorp, hoe doe je dat?

Waar begin je? Wie doen mee?
In dit boekje een verzameling tips en aanbevelingen uit de praktijk, en gericht op bewonersgroepen, dorps- en wijkoverleggen. Daarmee ook interessant voor opbouwwerkers, kernconsulenten, dorpencoördinatoren en andere professionals in gemeenteland. Bekijk de brochure hieronder.

 

De Omgevingswet komt eraan, in 2022.

Bestemmingsplan wordt Omgevingsplan. Voor initiatieven van bewoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties komt meer ruimte. In deze brochure tips voor bewonersoverlegorganisaties en gemeenten.
Tips, ervaringen en voorbeelden zijn verzameld uit de cursussen en bijeenkomsten in 2019/2020 in diverse provincies en door de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) bij elkaar gebracht.

 

 

Kaft samen werken aan bewonersinitiatieven

Naar het nieuwsoverzicht