VkkL

Nieuws

3 december 2021

Spreadsheet Rekenhulp voor gemeenschapsaccommodaties

De 'spreadsheet rekenhulp' voor gemeenschapsaccommodaties is inmiddels uitgebreid voor de jaren t/m 2025. De spreadsheet is een handig hulpmiddel voor besturen om snel inzicht in hun financiële situatie te krijgen.

Doel

De spreadsheet is in eerste instantie gemaakt om snel inzicht te verschaffen in de financiële situatie ten tijde van het Corona-virus. Het geeft bestuurders van buurthuizen, gemeenschapshuizen en anderen ook de mogelijkheid om daar waar nodig en mogelijk 'aan de juiste knoppen te kunnen draaien'. De spreadsheet is ook te gebruiken om snel een indicatie te verschaffen in het kader van een aanvraag voor de steunmaatregelen. Hiervoor is het mogelijk om de financiële gegevens per maand, per kwartaal of per jaar inzichtelijk te krijgen.

Werkwijze en Opzet

Door een uniforme manier de financiën in beeld te brengen is benchmarken mogelijk. Daarmee kan het overzicht helpen om bijvoorbeeld als besturen binnen een gemeentelijk overlegorgaan gemeenschapshuizen of andere samenwerkingsverbanden het gesprek met elkaar aan te gaan. Niet om elkaar af te rekenen, maar om het gesprek te voeren over de vraag: "hoe zorgen we ervoor dat ons gemeenschapshuis, dat een belangrijke functie heeft in het dorp of de wijk, over een aantal jaren ook nog mensen kan ontvangen?". Daarnaast is het resultaat te gebruiken richting zowel gebruikers als de lokale overheid bij het aanvragen van hulp nu de exploitatie door het Corona-virus onder druk kan komen te staan.

In de opzet is ervoor gekozen om de financiën ook per maand inzichtelijk te maken. Het geeft daarmee direct inzicht in omzetverlies en de kosten per maand. Genomen of nog te nemen acties worden daarmee ook direct zichtbaar. 

Spreadsheet Rekenhulp

Wil je als bestuur aan de slag met de Spreadsheet Rekenhulp? Download hem dan hieronder en vergeet niet ook de toelichting te downloaden. Als er daarna nog vragen zijn, neem met ons contact op via info@vkkl.nl.

Let op: het document 'Exploitatie rapportage versie 4.0 2019 2025' is bedoeld voor gebruikers van het programma Numbers

 

 

 

 

 

Euro-870757_1920

Naar het nieuwsoverzicht