VkkL

Nieuws

2 april 2020

Toekomst buurthuizen onzeker door coronacrisis

De coronacrisis bedreigt het voortbestaan van buurthuizen, wijkcentra en gemeenschapshuizen. Daarvoor waarschuwen Landelijk Samenwerkingsverband actieve bewoners, Landelijke Vereniging Kleine Kernen en provinciale verenigingen van Kleine Kernen zoals VKKL.

Geen inkomsten

Alle zaaltjes en ontmoetingsplekken zijn vanwege de coronamaatregelen gesloten, waardoor er vooral in kleine kernen nu geen gemeenschappelijke ruimtes meer zijn. De buurthuizen lopen daardoor ook hun inkomsten mis, omdat er geen biertjes meer worden getapt, verenigingen geen gebruik meer maken van de faciliteiten en er ook niks meer wordt verhuurd voor bijvoorbeeld feesten en koffietafels.

Sociaal anker

Volgens VKKL is er straks na de crisis juist behoefte aan het 'sociale anker' dat zo'n buurthuis biedt, maar is het maar de vraag of die buurthuizen er nog wel zijn als er geen financiële hulp komt.

Geen schaderegeling

Gemeenschapshuizen en buurtcentra vallen niet onder de 'Tegemoetkoming schade Covid-19', waarmee de overheid bedrijven en instellingen te hulp komt, die door de crisis worden getroffen. De VKKL hoopt dat dorps- en buurthuizen alsnog onder deze regeling komen te vallen.

Oproep VKKL aan College van B&W: ben coulant!

In een schrijven heeft VKKL de colleges van B&W verzocht om coulant te zijn voor inwonersinitiatieven en gemeenschapsaccommodaties. Suggesties die hierbij zijn gedaan zijn het uitstellen van het innen van huur, het coulant omgaan met prestatieafspraken van subsidies en het beschikbaar stellen van compenserende middelen. Lees hieronder de volledige brief

 

 

 

Bron: 1Limburg


 

Buurthuis

Naar het nieuwsoverzicht