VkkL

Nieuws

11 september 2018

Vkkl biedt maatschappelijke diensttijd

VKKL gaat, samen met Groninger Dorpen en Dorpswerk Noord-Holland en in samenwerking met de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK), maatschappelijke diensttijd aanbieden. Hiervoor zijn middelen gegenereerd.

De LVKK, aanvrager van de subsidie bij het ministerie van VWS, ontving het goede nieuw. Het is een van de 38 landelijke projecten die gehonoreerd zijn. Het streven is dat zo'n 13.000 jongeren van vijftien jaar en ouder een maatschappelijke diensttijd gaan volgen. de diensttijd is vrijwillig en bedoeld om de horizon te verbreden door in contact te komen met andere mensen, levens, beroepen, regio's etc. Om zo de blik op de samenleving te verbreden en wie weet inspiratie op te doen voor een mogelijke studie of werkveld.

VKKL, LVKK, Plattelandsjongeren en de Hogeschool Arnhem Nijmegen, kunnen in dit project jongeren van dichtbij laten ervaren wat de uitdagingen en toekomstmogelijkheden van het platteland zijn. Een project dat niet alleen benefits heeft voor jongeren, maar dat in wisselwerking met jongeren ook veel kennis en feedback zal opleveren voor alle initiatiefnemers.

 

Zoek je in jouw dorp naar manieren om jeugd en jongeren te betrekken bij het verenigingsleven als vrijwilliger of bestuurslid? Meld je dan bij ons aan via info@vkkl.nl 

Zie ook het nieuwsartikel dat werd gepubliceerd door de NOS


Maatschappelijke Diensttijd

Naar het nieuwsoverzicht