VkkL

Nieuws

8 maart 2018

VKKL en spirato vragen ruimte voor bewonersinitiatieven

In aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart, hebben de VKKL en Spirato aandacht gevraagd voor bewonersinitiatieven. Dit deden ze door een brief te sturen naar alle Limburgse gemeenteraden.

Namens onze leden: 111 dorpsraden, 180 gemeenschapshuizen en 100 zorgcollectieven, roept de Vereniging Kleine Kernen Limburg en Spirato - vereniging van gemeenschapshuizen Limburg - de politieke partijen op om in de collegeprogramma’s ruimte en vertrouwen te geven aan inwoners in dorpen en buurten om regie te nemen over de eigen leefomgeving.

In de brief geven VKKL en Spirato de volgende vier speerpunten mee aan de gemeenteraadsleden:

  1. Benader bewonersinitiatieven met respect voor de waarden waarvoor ze staan en biedt ze ruimte voor ontwikkeling. Waardeer het kleine, alledaagse. Actieve bewoners/vrijwilligers die met hart en ziel werken aan een inclusief dorp of wijk, aan een prettige plek om te leven, ook voor ouderen, gehandicapten, bewoners met een migratieachtergrond.
  2. Versterk de positie van bewonersinitiatieven bij de aanbesteding van (in traditionele termen) zorg- en welzijnsdiensten.
  3. Maak het eenvoudiger voor bewonersinitiatieven en pak knelpunten daadkrachtig aan. De praktijk wijst uit dat lang niet altijd de regels zelf een blokkade vormen, maar de wijze waarop de regel wordt geïnterpreteerd. Kom hiervan los en maak het eenvoudiger om dingen voor elkaar te krijgen. Ga uit van de mogelijkheden, niet van de beperkingen. Maatwerk als norm.
  4. Geef inwoners steun waar dat wordt gevraagd, maar wees terughoudend waar dat niet wordt gevraagd.

 

 

 

Stoet mensen Koningslust

Naar het nieuwsoverzicht