VkkL

Nieuws

22 februari 2021

Vragenlijst (Openbaar) Vervoer

Hoe is het met het (openbaar) vervoer in jouw kern gesteld?

 

De vragenlijst kon tot 16 maart worden ingevuld; binnenkort delen we de uitkomsten op onze website.

De laatste tijd bereiken ons vaker bezorgde berichten van onze leden dat Arriva in een gemeente, kern of wijk stopt met de beschikbaarheid van de Openbaar Vervoer (OV)-shuttle. Daarbij werd in enkele gevallen simpelweg verwezen naar de, in dat gebied, opererende Wensbus of /auto. Dat Arriva naar het lokaal maatwerkvervoer verwijst, daar mogen we met z’n allen best trots op zijn, maar laat onverlet dat de Wensbus of -auto wel slechts beperkte tijden per dag rijdt. Na zes of acht uur ’s avonds uiterlijk is het veelal gedaan met dit vervoer.

Ook zijn de Buurtbussen van Arriva vanwege Corona-besmettingsgevaar een behoorlijke tijd uit de dienstregeling gehaald. Nu er voor die bussen een aantal beschermingsmaatregelen zijn getroffen, komen de Buurtbussen weer langzaam de weg op. Een enkele bus hier en daar uitgezonderd. Daarnaast zijn er ook stadswijken, kernen en gehuchten waar, met ingang van 2016 toen Arriva als Concessie-vervoerder aan de slag ging, de buslijn in zijn geheel verdwenen is, zonder dat daar een OV-shuttle, Buurtbus of Wensbus / -auto voor in de plaats kwam! Daarmee werd tevens de bereikbaarheid van voorzieningen middels OV, voor mensen zonder eigen vervoer, sterk belemmerd dan wel totaal weggenomen.

We zijn daarom uiterst benieuwd naar de stand van het vervoer in jouw wijk, kern of gehucht, om daarmee te inventariseren hoe het met de vervoersfunctie in ons Limburg gesteld is. We stellen het geweldig op prijs indien je ons wilt meedelen of de noodzakelijke voorzieningen, zoals arts, fysiotherapeut, tandarts, bankautomaat, supermarkt, postagentschap, ziekenhuis, begraafplaats of kerk, voor eenieder nog steeds bereikbaar zijn. Rijdt er nog wel een bus, maar bv. van Oost naar West en liggen de voorzieningen in het Noorden of Zuiden, dan dit graag ook aangeven.

Met het resultaat gaan we met de provincie in gesprek en daar de vraag stellen hoe aan die tekortkomingen links en rechts tegemoet gekomen gaat worden.

Bekijk hier de actuele dienstregeling van Arriva

 

P3 Afbeelding Wensbus

Naar het nieuwsoverzicht