VkkL

Nieuws

19 februari 2021

WBTR update februari / maart

Afgelopen maand kondigden we een nieuwe wet aan die op 1 juli 2021 in werking treedt: de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, kortweg WBTR. Inmiddels is er op internet veel informatie te vinden over (de gevolgen van) deze wet. In de tussentijd hebben we vanuit VKKL ook contact gehad met een aantal deskundigen. Zij geven allen aan dat deze wet vooral is bedoeld als hulpmiddel om het besturen van je vereniging of stichting te vergemakkelijken en zeker niet is bedoeld om vrijwillige bestuurders uit het verenigingsleven te jagen. Met andere woorden: laat je niet gek maken en kijk even op je gemak waar deze wet nou precies om draait.

De nieuwe wet is van invloed op bestuurders van zowel stichtingen als ook verenigingen. De bedoeling van de wet is om de regels over aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders, zoals commissarissen, beter en duidelijker te regelen. Dan volgt automatisch de vraag; was dat dan niet goed geregeld voordien? Nou, misschien indirect wel, maar af en toe ging het bij verenigingen of stichtingen wel eens flink fout. Neem de voorbeelden van verduistering of ander onverantwoord financieel beheer, “ongelukkig” aanbesteden of vastgoed aanschaffen en zelfverrijking door bestuursleden. En als dat gebeurt, vraagt iedereen zich af; had dit niet voorkomen kunnen worden? Wel zeker, vandaar de WBTR, hoewel die ook niet 100% zekerheid biedt!

Om problemen, zoals hiervoor omschreven, te voorkomen, verplicht de WBTR je als bestuur om taken, verplichtingen en aansprakelijkheid wettelijk vast te leggen. Daarom is het zaak om handelingen door het bestuur, zoals stemrecht, toezicht, financieel beheer e.d. en het toezicht daarop gedetailleerd te beschrijven in de statuten en zich er ook aan te houden.

Hoofdelijke aansprakelijkheid had je als verenigings- of stichtingsbestuurder al, en dat blijft zo. Onbezoldigde (dus vrijwillige) bestuurders van stichtingen en verenigingen kunnen als het gaat om aansprakelijkheid, een beroep doen op de collectieve vrijwilligersverzekering van hun eigen gemeente. Je hoeft hiervoor zelf dus géén dure aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Wel komt de aansprakelijkheidsverzekering pas aan bod als de regels van ‘behoorlijk bestuur’ door jou en je medebestuursleden gevolgd zijn. En juist dáár helpt deze nieuwe wet je mee.

Om de statuten van verenigingen of stichtingen aan te passen, zullen over het algemeen voor vrijwel iedereen dezelfde stappen doorlopen moeten worden. Het zou dus vrij zinloos zijn wanneer elke vereniging of stichting dit op eigen houtje moet doen en daarmee het wiel opnieuw uitvinden.

Vandaar dat wij ons nu focussen op een aanpak waaraan elk lid van de VKKL kan deelnemen en kennis onderling gedeeld kan worden.

Hierin trekken we binnen de provincie samen op met o.a. Huis voor de Sport, Huis voor de Kunsten, Burgerkracht en Speeltuinwerk, en op landelijk niveau met onze landelijke vereniging (LVKK), omdat ieders achterban natuurlijk in hetzelfde schuitje zit. In het kader van deze samenwerking organiseren we 3 gezamenlijke webinars over de WBTR, aanmelden kan op de website van Huis voor de Sport.

Als handleiding voor het voldoen aan de nieuwe wet zijn er momenteel grofweg 2 opties:

- Een checklist gemaakt door de NOV. Deze is gratis beschikbaar gesteld.

- Het uitgebreide stappenplan WBTR, door IVBB. Hieraan zijn wel (abonnements)kosten verbonden.

Boeken VKKL

Naar het nieuwsoverzicht