VkkL

Nieuws

29 april 2021

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR): Digitaal juridisch hulploket, stappenplan en handboek

Legal Lab van Zuyd Hogeschool biedt Limburgse verenigingen en stichtingen een digitaal juridisch hulploket en (gratis) stappenplan bij het voldoen aan de WBTR. En onze Gelderse collega's hebben een compleet handboek opgesteld wat je maar hoeft in te vullen.

Over de WBTR

Per 1 juli 2021 is de WBTR van kracht. Deze wet is vooral bedoeld als hulpmiddel om het besturen van je vereniging of stichting te vergemakkelijken en zeker niet bedoeld om vrijwillige bestuurders uit het verenigingsleven te jagen. De nieuwe wet is van invloed op bestuurders van zowel stichtingen als ook verenigingen. De bedoeling van de wet is om de regels over aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders, zoals commissarissen, beter en duidelijker te regelen. Op deze themapagina op de website van Huis voor de Sport Limburg kun je onze gezamenlijke webinars met informatie hierover bekijken. Ook staan hier de presentaties en de veelgestelde vragen mét bijbehorende antwoorden. Ook heeft het Legal Lab van de Zuyd Hogeschool i.s.m. een aantal maatschappelijke organisaties waaronder VKKL, een digitaal juridisch hulploket, een FAQ en een (gratis) stappenplan opgesteld. DKK Gelderland (onze collega vereniging in Gelderland) heeft een compleet handboek opgesteld, dat je maar hoeft in te vullen (met een versie voor de vereniging en een voor de stichting). Tenslotte kun je ook met behulp van onderstaande checklist van de NOV zelf aan de slag met de WBTR.

 

 

Over Zuyd Legal Lab

 

Zuyd Legal Lab is het leer-werkbedrijf verbonden aan de Juridische Academie van Zuyd Hogeschool. Zuyd Legal Lab wordt bemand door tweede-, derde- en vierdejaarsstudenten. Zij doen hun uiterste best u zo goed en zorgvuldig mogelijk van juridische informatie te voorzien. De adviezen worden gecontroleerd door een afgestudeerd HBO-jurist. Voor informatie die Zuyd Legal Lab gratis verstrekt zoals dit stappenplan aanvaarden Zuyd Hogeschool/Zuyd Legal Lab en de voor haar werkzame personen en ingeschakelde derden GEEN aansprakelijkheid voor eventuele onvolledigheden of onjuistheden. Dat betekent dat het gebruik van het stappenplan Wbtr en alle informatie daarover (en over de implementatie van de Wbtr) op de website van Zuyd Legal Lab voor (uw) eigen risico komt. Indien u daarmee niet instemt, verzoeken wij u geen gebruik van de verstrekte informatie te maken. Mocht u daar prijs op stellen dan kunnen ze u verwijzen naar een juridisch dienstverlener die u verder kan helpen.

Zij werken er hard aan om het recht toegankelijker en laagdrempeliger te maken. Zoals u waarschijnlijk kunt zien als u het stappenplan door gaat nemen, is er veel werk gaan zitten in het opstellen hiervan. Toch hebben zij besloten het gratis ter beschikking te stellen zodat het ook beschikbaar is voor diegenen die beperkte financiële middelen hebben. Indien u blij bent met het gratis stappenplan, dan zouden ze het zeer waarderen als u hen middels een donatie wilt helpen zodat zij ook in de toekomst kunnen blijven werken aan het toegankelijker maken van het recht. Indien u geen financiële bijdrage kunt leveren, waarderen ze het ook zeer als u een positief (en origineel) bericht over Zuyd Legal Lab de wereld in wilt helpen.

IK HELP MEE EN DONEER (CTRL + klik op deze link om te doneren)

We hopen dat u het stappenplan u goed zal helpen. Op hun website zal de komende tijd nog meer informatie verschijnen over de Wbtr, dus houd deze website goed in de gaten.

Boeken VKKL

Naar het nieuwsoverzicht