Over ons

Vereniging Kleine Kernen Limburg

De Vereniging Kleine Kernen Limburg is in 2003 opgericht met als doel initiatieven van bewoners te ondersteunen ter behoud of verbetering van de vitaliteit van kleine kernen in Limburg. De VKKL doet dat door uitwisseling van kennis en ervaringen en door activering, advisering en belangenbehartiging.

Activiteiten en diensten

 • Belangenbehartiging gemeentelijk, provinciaal en landelijk
 • Informatieverstrekking via website, nieuwsbrief en Kleine Kernen Krant Limburg
 • Organisatie (thema)bijeenkomsten
 • Op aanvraag advies en begeleiding per mail, telefoon of aan huis
 • Pilotprojecten 
 • Adviseren van gemeenten

Spirato

Spirato is in 2012 opgericht als zustervereniging van de VKKL. Spirato is het steunpunt voor gemeenschapsaccommodaties in Limburg. Limburg telt bijna 300 gemeenschapshuizen. Méér dan ooit speelt het gemeenschapshuis als bindmiddel een centrale rol in dorp of wijk. Om dorp of wijk leefbaar te houden krijgt het gemeenschapshuis vaak ook andere functies te vervullen. Spirato is opgericht om de vrijwilligers, de denkers en de doeners die zich bezighouden met het beheer en de exploitatie van een gemeenschapsaccommodatie, te ondersteunen.

Activiteiten en diensten

 • Belangenbehartiging gemeentelijk, provinciaal en landelijk
 • Informatieverstrekking via websites, nieuwsbrief en Kleine Kernen Krant Limburg
 • Organisatie (thema)bijeenkomsten
 • Op aanvraag advies en begeleiding per mail, telefoon of aan huis
 • Pilotprojecten
 • Collectieve kortingen
 • Adviseren van gemeenten

Knooppunt Zorgen voor elkaar Limburg

Het Knooppunt Zorgen voor elkaar Limburg is in 2016 opgericht door de VKKL. Het Knooppunt wil eraan bijdragen dat zorgcollectieven in dorpen en wijken zelfstandig zorg kunnen leveren.
Voor de realisatie en verdere ontwikkeling van de Limburgse zorgcollectieven bieden wij praktische ondersteuning, kennisdeling en belangenbehartiging. Hiervoor maakt het Knooppunt gebruik van een netwerk van provincie, gemeenten, welzijnsinstellingen, belangenorganisaties, zorgverzekeraars en andere maatschappelijke organisaties.

Activiteiten en diensten

 • Belangenbehartiging gemeentelijk, provinciaal en landelijk 
 • Informatieverstrekking via website, nieuwsbrief en Kleine Kernen Krant Limburg
 • Organisatie Oppe Koffie’s > uw vraag staat centraal
 • Op aanvraag advies en begeleiding per mail, telefoon of aan huis