VkkL

Over ons

 

Vereniging Kleine Kernen Limburg

VKKL is de vereniging die is opgericht om initiatieven van bewoners te ondersteunen ter behoud of verbetering van de vitaliteit van dorpen en buurten in Limburg. Thema's waar aan gedacht kan worden zijn Zorgen voor elkaar, Wensbusinitiatieven en verduurzaming van gemeenschapsaccommodaties. De VKKL doet dit door uitwisseling van kennis en ervaringen en door activering, advisering en belangenbehartiging.

Thema's 

  • Woon- en Zorginitiatieven
  • Vervoersinitiatieven
  • Herbestemming kerkgebouwen
  • Verduurzaming gemeenschapsaccommodaties
  • Overheid doet mee
  • Nieuwe vormen van verantwoording
  • Rol en positie van bewonersoverlegorganisaties
  • Verbindend communiceren in je buurt