Lid worden

Lid worden van VKKL

Binnen VKKL staat het verenigen van onze leden centraal. Leden zijn collectieven van bewoners die zich bezighouden met alle facetten van leefbaarheid in hun eigen buurt, dorp of wijk in de provincie Limburg. VKKL ondersteunt dit netwerk van in 2021 ruim 500 leden via inspiratie, verbinding en belangenbehartiging. In 2022 zet VKKL sterk in op het uitbouwen van de netwerkstructuur waar leden elkaar nog beter weten te vinden. Dit doen we onder meer middels de collectieve lidmaatschappen, die gemeenten voor hun bewonerscollectieven kunnen afsluiten. De collectieven zijn dan lid van onze vereniging, de gemeenten faciliteren. Ieder bewonerscollectief in Limburg dat zich verbonden voelt met de doelstellingen van VKKL kan lid worden. Dit geldt ook voor gemeenschapsaccommodaties: meer dan ooit speelt het gemeenschapshuis als bindmiddel een centrale rol in dorp of wijk. Daarnaast kunnen ook gemeenten en andere organisaties lid worden. Zij hebben alleen geen stemrecht in de vereniging.

Leden kunnen gebruik maken van de expertise binnen het VKKL netwerk, nemen gratis deel aan bijeenkomsten, cursussen en (pilot-)projecten en worden via de Kleine Kernen Krant Limburg, sociale media en de nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de nieuwste ontwikkelingen.

Contributie

Type lidmaatschap Kosten € / jaar Dienstverlening
A) Basislidmaatschap bewonersorganisatie €40,-
 • Nieuwsbrief, Kleine Kernen Krant
 • 1x per jaar adviesgesprek op locatie
 • Mogelijkheid tot deelname aan pilotprojecten
 • Collectieve belangenbehartiging
 • Toegang tot bijeenkomsten
 • Informatie via mail en telefoon
 • Aanvullende dienstverlening op offertebasis tegen gereduceerd tarief 
A+) Lidmaatschap gemeenschapsaccommodatie

€100,- (<1500 inw.)

€200,- (1500 - 3000 inw.)

€250,- (>3000 inw)

 • Idem aan A Basislidmaatschap, plus:
 • 1x per jaar extra adviesgesprek op locatie
 • Collectieve kortingen op producten
 • Diensten voor gereduceerd tarief, o.a.:
 • WMO-scan, cursus gastheerschap, accommodatieplan
 • toegang tot de vraagbaak / intranet
B) Collectief lidmaatschap (gemeente faciliteert lidmaatschap van bewonersorganisatie en specifiek gemeenschapsaccommodaties binnen de gemeente, waarmee A en A+ komen te vervallen €0.07 per inwoner
 • Idem aan A+, plus:
 • Adviesgesprek contactambtenaar leefbaarheid
 • Organisatie bijeenkomsten i.s.m. gemeenschappen
C) Lidmaatschap partnerorganisaties €50,-
 • Nieuwbrief, Kleine Kernen Krant
 • Toegang tot bijeenkomsten

Aanmelden VkkL