Lid worden

Lid worden VKKL

Iedere bewonersorganisatie in Limburg die zich verbonden voelt met de vraagstukken op het platteland en/of de doelstellingen van de Vereniging Kleine Kernen Limburg kan lid worden. Dit geldt ook voor gemeenschapsaccommodaties: meer dan ooit speelt het gemeenschapshuis als bindmiddel een centrale rol in dorp of wijk. Daarnaast kunnen ook gemeenten en andere organisaties lid worden. Zij hebben alleen geen stemrecht in de vereniging.

Leden kunnen gebruik maken van de expertise van de Vereniging Kleine Kernen Limburg, nemen gratis deel aan bijeenkomsten, cursussen en (pilot-)projecten en worden via de Kleine Kernen Krant Limburg en de nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de nieuwste ontwikkelingen op het terrein van leefbaarheid in de kleine kernen.

Contributie

Type lidmaatschap Kosten € / jaar Dienstverlening
A) Basislidmaatschap bewonersorganisatie €40,-
 • Nieuwsbrief, Kleine Kernen Krant
 • 1x per jaar adviesgesprek op locatie
 • Mogelijkheid tot deelname aan pilotprojecten
 • Collectieve belangenbehartiging
 • Toegang tot bijeenkomsten
 • Informatie via mail en telefoon
 • Aanvullende dienstverlening op offertebasis tegen gereduceerd tarief 
A+) Lidmaatschap gemeenschapsaccommodatie

€100,- (<1500 inw.)

€200,- (1500 - 3000 inw.)

€250,- (>3000 inw)

 • Idem aan A Basislidmaatschap, plus:
 • 1x per jaar extra adviesgesprek op locatie
 • Collectieve kortingen op producten
 • Diensten voor gereduceerd tarief, o.a.:
 • WMO-scan, cursus gastheerschap, accommodatieplan
 • toegang tot de vraagbaak / intranet
B) Collectief lidmaatschap (gemeente faciliteert lidmaatschap van bewonersorganisatie en specifiek gemeenschapsaccommodaties binnen de gemeente, waarmee A en A+ komen te vervallen €0.07 per inwoner
 • Idem aan A+, plus:
 • Adviesgesprek contactambtenaar leefbaarheid
 • Organisatie bijeenkomsten i.s.m. gemeenschappen
C) Lidmaatschap partnerorganisaties €50,-
 • Nieuwbrief, Kleine Kernen Krant
 • Toegang tot bijeenkomsten

Aanmelden VkkL