Lid worden


Lid worden VkkL

Iedere bewonersorganisatie in Limburg die zich verbonden voelt met de vraagstukken op het platteland en/of de doelstellingen van de Vereniging Kleine Kernen Limburg kan lid worden. Daarnaast kunnen ook gemeenten en andere organisaties lid worden. Zij hebben alleen geen stemrecht in de vereniging.

Leden kunnen gebruik maken van de expertise van de Vereniging Kleine Kernen Limburg, nemen gratis deel aan bijeenkomsten, cursussen en (pilot-)projecten en worden via de Kleine Kernen Krant Limburg en de nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de nieuwste ontwikkelingen op het terrein van leefbaarheid in de kleine kernen

Contributie

De jaarlijkse contributie voor leden bedraagt:

  • voor bewonersorganisaties € 40,-
  • voor gemeenten onder de 10.000 inwoners € 100,-
  • voor gemeenten boven de 10.000 inwoners € 150,-
  • voor instellingen en overige organisaties € 50,-

Aanmelden VkkL


Lid worden Spirato

Gemeenschapsaccommodaties kunnen lid worden van Spirato. Leden van Spirato kunnen o.a. kosteloos gebruik maken van het basispakket van adviezen en diensten van Spirato, deelnemen aan (thema)bijeenkomsten en ontvangen de Kleine Kernen Krant Limburg en de nieuwsbrief.

Contributie

De jaarlijkse contributie voor gemeenschapsaccommodaties is afhankelijk van het aantal inwoners in uw wijk/dorp.

  • tot 1500 inwoners € 100,00 
  • 1500 - 3000 inwoners € 200,00 
  • vanaf 3000 inwoners € 250,00 

Hiernaast is het mogelijk dat een gemeente een collectief lidmaatschap afsluiten voor alle gemeenschapsaccommodaties ad. € 0,05 per inwoner per jaar. Bij een collectief lidmaatschap van Spirato is de gemeente automatisch lid. 

Een lidmaatschap van Spirato is ook mogelijk voor een individuele gemeente, woningcorporatie en andere maatschappelijke instellingen en bedraagt  € 250,00 per jaar. Men kan gebruik maken van de diensten, een gedeelte is gratis en de rest tegen gereduceerd tarief.

Aanmelden Spirato

Organisatie

Contactpersoon

Aanmelding