Onze mensen

De VKKL bestaat uit een dagelijks bestuur (onbezoldigd), een team medewerkers (bezoldigd) en een team van adviseurs. Het bestuur stuurt het team aan en draagt zorg voor een gezonde financiële huishouding. Daarnaast zijn zij een uitvoerend bestuur dat ook meedraait in projecten, opdrachten en thema's.
Het team is uitvoerend en coördineert de dienstverlening aan de leden. Ze worden hierbij ondersteund door de  adviseurs die specialisten zijn op verschillende thema's.

 

Bestuur

  • Voorzitter: Birgit op de Laak
  • Vicevoorzitter: Johan Hoenink
  • Secretaris: Monique Steijvers- van der Veer 
  • Penningmeester: Henk Wetzels
  • Bestuurslid: Paul Janmaat

Team

Foto6

Ralph Tangelder

Coördinator VKKL

Als coördinator VKKL ben ik verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging. Mijn werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het ondersteunen van het bestuur, het aansturen van de medewerkers en het onderhouden van de contacten met onze samenwerkingspartners. Inhoudelijk gaat mijn affiniteit uit naar thema’s als zelfsturing en nieuwe vormen van democratie, dorpsontwikkeling, verenigingsleven, demografische veranderingen, mobiliteit, natuur en landschap en herbestemming van maatschappelijk vastgoed. Zoals je ziet ben ik breed geïnteresseerd, waardoor ik me meer generalist dan specialist voel.

Foto4

Nicole Wijnen-Close

Officemanager

Ik ben Nicole, geboren en getogen “Limburgs Maedje”.

Binnen VKKL ben ik als Officemanager de spin in het web. Daarin ben ik verantwoordelijk voor de communicatie, het organiseren van bijeenkomsten, het voorbereiden van vergaderingen en het notuleren hiervan, beheren van de website en de sociale media en fungeer ik als back-up voor de regioadviseurs. Het is super leuk om iedereen binnen de VKKL en de leden te leren kennen en samen met jullie het mooie werk en de visie van de VKKL verder uit te dragen in de Limburgse samenleving!

 

 

 

Foto5

Freya Pijnenborg

Adviseur Zuid-Limburg

Sinds 2017 ben ik werkzaam als adviseur VKKL Zuid-Limburg. Ik ondersteun inwonersinitiatieven in Zuid-Limburg. Naast mijn werk voor VKKL ben ik mede-initiatiefnemer van Stichting Volontario. Ontstaan als inwonersinitiatief, omdat we vinden dat de vrijwilliger meer gewaardeerd moet worden. Samen met Ad Pijnenborg heb ik het boek “Burgers doen het zelf!” Zorgcoöperatie Hoogeloon geschreven. Als je iets voor je dorp of wijk wil doen, dan ben je bij mij aan het juiste adres. Je krijgt advies over thema’s als het creëren draagvlak, vraaggericht werken en toekomstbestendigheid. Ik heb mezelf de uitdaging gegeven zo veel mogelijk Zuid-Limburgse inwoners te inspireren om zelf aan de slag te gaan. Mijn stijl; enthousiast, betrokken en oog hebbend voor de lokale situatie.


Adviseurs

Piet ten Haaf
Adviseur gemeenschapshuizen

Thijs Rutten
Adviseur gemeenschapshuizen

Jan Linssen
Adviseur gemeenschapshuizen

Hay Christiaens
Adviseur gemeenschapshuizen

Geert Janssen

Adviseur gemeenschapshuizen

Ton Ory
Adviseur vervoer

Ger Joosten
Adviseur vervoer

Joep Kleinen
Adviseur gemeenschapsontwikkeling

Michael Verheijen
Adviseur gemeenschapsontwikkeling

Linda Schevers
Adviseur gemeenschapsontwikkeling

Ervaar zelf hoe actief Limburg is en laat je inspireren…

Lees verder