Privacyverklaring

De Vereniging Kleine Kernen Limburg neemt je privacy serieus. Om je te informeren over hoe wij omgaan met persoonsgegevens binnen onze organisatie, hebben we een privacyverklaring opgesteld. Hieronder lees je hoe wij omgaan met je persoonsgegevens:

Vereniging Kleine Kernen Limburg Vereniging Kleine Kernen Limburg, gevestigd aan Bemmelstraat 2, 5961 HN Horst, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.vkkl.nl
Bemmelstraat 2,
5961 HN Horst
Tel: 077-3978503

Jacky Relouw is de Functionaris Gegevensbescherming van Vereniging Kleine Kernen Limburg. Hij is te bereiken via j.relouw@vkkl.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vereniging Kleine Kernen Limburg verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch  
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vkkl.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vereniging Kleine Kernen Limburg verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het verwerken van de betaling van je lidmaatschap
- Verzenden van onze nieuwsbrief (digitaal) en de Kleine Kernen Krant (per post)
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om onze dienstverlening op locatie uit te voeren

Geautomatiseerde systemen

Vereniging Kleine Kernen Limburg gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

  1. Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

  1. ZOHO

De e-mail van VKKL wordt gehost bij ZOHO. Als jij contact opneemt via de

formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van ZOHO. Deze servers staan in Europa en vallen dus ook onder Europese wetgeving.

  1. Byte

De website en back-ups van de website worden gehost bij Byte. Gegevens die jij achterlaat op de website van vkkl.nl zijn op de servers van Byte opgeslagen.

  1. AdSysco – CRM

Al contactgegevens staan opgeslagen in een crm (costumer relationship management). Deze gegevens staan opgeslagen op de servers van Adsysco.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Vereniging Kleine Kernen Limburg, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

1. Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met VKKL via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden (indien relevant) maximaal 10 jaar opgelsagen.

2. Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

3. Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@vkkl.nl

5. ons gegevensbestand (CRM)

Jouw gegevens (naw, e-mailadres, telefoonnummer, banknummer) staan opgeslagen in ons CRM. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven als lid wanneer je maar wilt door een mail te sturen naar info@vkkl.nl. Als je lidmaatschap beëindigd, worden je persoonsgegevens ook verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vereniging Kleine Kernen Limburg verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Vereniging Kleine Kernen Limburg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vereniging Kleine Kernen Limburg gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vereniging Kleine Kernen Limburg en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vkkl.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Vereniging Kleine Kernen Limburg wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vereniging Kleine Kernen Limburg neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze via info@vkkl.nl