Corona

Op deze themapagina houden we je op de hoogte van relevante ontwikkelingen i.v.m. de corona-crisis.

De informatie is onderverdeeld in:

- Steunmogelijkheden

- Geldende maatregelen

- Lobby & nadere informatie

Corona Steunregelingen

In de bijgevoegde factsheet hebben we de belangrijkste steunregelingen voor gemeenschapshuizen en verenigingsgebouwen op een rijtje gezet.

Dit document wordt periodiek ververst.

Rekenhulp VKKL

Door VKKL is een rekenhulp ontwikkeld die besturen van gemeenschapsaccommodaties helpt hun exploitatie beter inzichtelijk te maken.

Teruggave Energiebelasting

Voor gemeenschapsaccommodaties en verenigingsgebouwen is het mogelijk een deel van de energiebelasting terug te vragen. Dat kan middels onderstaand formulier; meer informatie op de website van de Belastingdienst.

 


Huidige maatregelen van toepassing voor gemeenschapsaccommodaties en bewonersorganisaties

De Rijksoverheid heeft met de komst van de Coronawet de noodverordeningen van de Veiligheidsregio's vervangen door een en hetzelfde landelijke beleid. De maatregelen staan nu overzichtelijk bij elkaar op de website van de Rijksoverheid.

Ventilatie van ruimten en gebouwen

We krijgen de nodige vragen over noodzakelijke ventilatie in o.a. gemeenschapshuizen. De website van de Rijksoverheid verschaft hierover uitgebreide informatie.

Specifiek voor gemeenschapsaccommodaties is er door de overheid een checklist gemaakt van welke activiteiten op dit moment [februari-maart 2021] zijn toegestaan.

 


Lobby & belangenbehartiging

VKKL werkt actief samen met o.a. onze landelijke vereniging LVKK in het lobbyen voor extra financiële steun voor bewonersorganisaties die kampen met de gevolgen van de coronamaatregelen en gedwongen sluitingen.

Onze belangrijkste activiteiten zijn:

- Inventariseren gevolgen corona crisis voor onze leden. Dit doen we via diverse Oppe Koffies en vragenlijsten.

- Op basis van deze resultaten het gemeentelijke, provinciale en landelijke bestuur wijzen op de ondervonden gevolgen en vervolgens het pleiten voor noodsteun en het tonen van coulance met betrekking tot financiële verplichtingen zoals huur. 

We zien dat momenteel nauwelijks gemeenschapshuizen in aanmerking komen voor de TVL-regeling omdat hun aandeel vaste lasten in de omzet te laag wordt ingeschat. Er wordt nu onderzocht of het percentage van 11% vaste lasten in deze regeling, voor gemeenschapshuizen kan worden verhoogd naar bijvoorbeeld 25% zoals dat ook voor de horeca geldt. De resultaten uit onze vragenlijst (maart) helpen deze boodschap kracht bij te zetten.

Daarnaast wordt op landelijk niveau samengewerkt met diverse partijen om ook in 2021 een steunpakket specifiek voor gemeenschapsaccommodaties geregeld te krijgen.

 

Resultaten vragenlijst coronasteun