Corona

Op deze themapagina houden we je op de hoogte van relevante ontwikkelingen i.v.m. de corona-crisis.

De informatie is onderverdeeld in:

- Steunmogelijkheden

- Geldende maatregelen

- Lobby & nadere informatie

Corona Steunregelingen

In de bijgevoegde factsheet hebben we de belangrijkste steunregelingen voor gemeenschapshuizen en verenigingsgebouwen op een rijtje gezet.

Dit document wordt periodiek ververst.

Rekenhulp VKKL

Door VKKL is een rekenhulp ontwikkeld die besturen van gemeenschapsaccommodaties helpt hun exploitatie beter inzichtelijk te maken.

Teruggave Energiebelasting

Voor gemeenschapsaccommodaties en verenigingsgebouwen is het mogelijk een deel van de energiebelasting terug te vragen. Dat kan middels onderstaand formulier; meer informatie op de website van de Belastingdienst.

 


Huidige maatregelen van toepassing voor gemeenschapsaccommodaties en bewonersorganisaties

De Rijksoverheid heeft met de komst van de Coronawet de noodverordeningen van de Veiligheidsregio's vervangen door een en hetzelfde landelijke beleid. De maatregelen staan nu overzichtelijk bij elkaar op de website van de Rijksoverheid en vermeld in de laatste Handreiking Buurt- en Dorpshuizen, versie 30 november.

Op onze nieuwspagina staan altijd de laatste aanvullingen.

Ventilatie van ruimten en gebouwen

We krijgen de nodige vragen over noodzakelijke ventilatie in o.a. gemeenschapshuizen. De website van de Rijksoverheid verschaft hierover uitgebreide informatie.

Advies VKKL m.b.t. de geldende corona maatregelen

Wij adviseren de besturen om bij onduidelijkheid over de interpretatie van landelijke richtlijnen, actief af te stemmen met (de beleidsambtenaar in) hun eigen gemeente. In de praktijk zien we namelijk dat gemeenten de algemene richtlijnen nog wel eens specifiek vertalen naar de lokale situatie, waardoor die licht kunnen afwijken van de situatie in bijvoorbeeld de buurgemeente. VKKL geeft daarom geen eigen advies, maar verwijst door naar de betreffende gemeente.

Lobby & belangenbehartiging

VKKL werkt actief samen met o.a. onze landelijke vereniging LVKK in het lobbyen voor extra financiële steun voor bewonersorganisaties die kampen met de gevolgen van de coronamaatregelen en gedwongen sluitingen.

Onze belangrijkste activiteiten zijn:

- Inventariseren gevolgen corona crisis voor onze leden. Dit doen we via diverse Oppe Koffies en vragenlijsten.

- Op basis van deze resultaten het gemeentelijke, provinciale en landelijke bestuur wijzen op de ondervonden gevolgen en vervolgens het pleiten voor noodsteun en het tonen van coulance met betrekking tot financiële verplichtingen zoals huur. 

 

Resultaten vragenlijst coronasteun (maart 2021)