Dorps- of wijkoverleg

We bouwen samen, het dorp bepaalt

Een manier om te werken aan de leefbaarheid en de toekomst van het dorp.

Placeholder for KerkKerk

Wat is een dorps- of wijkoverleg?

Dorps- en wijkoverleggen komen op voor de algemene belangen van hun dorp of wijk en inwoners. Hoe dit in de praktijk eruit ziet, verschilt van dorp tot dorp en van wijk tot wijk. Niet één dorps- of wijkoverleg is gelijk, de diversiteit is groot. Alle dorps- en wijkoverleggen hebben wel een ding gemeen: inwoners doen hun werk als vrijwilliger. Van het dorp, voor het dorp; van de wijk, voor de wijk. De juridische identiteit van een dorps- of wijkoverleg is vaak in de vorm van een vereniging (met leden) of een stichting.

Placeholder for DoprsraadDoprsraad

Trends en ontwikkelingen

De rol van het dorps- of wijkoverleg verandert steeds meer van een traditionele vertegenwoordiger van de lokale belangen naar een actieve partner in de ontwikkeling van het dorp of wijk. Waar vroeger het accent lag op het zijn van een gesprekspartner voor de gemeente, zien we dat de complexiteit van vraagstukken is toegenomen. Het dorps- of wijkoverleg krijgt meer en meer de rol als 'spin in het web' van en voor de lokale gemeenschap. De veranderde rol van het dorps- of wijkoverleg vraagt andere kennis en vaardigheden. Het Kleine Kernen Spel is een beproefde methode om hierover met elkaar het goede gesprek te voeren.

Placeholder for Kleine Kernen Spel 6Kleine Kernen Spel 6

Inspiratie

"Beesel Ontwaakt: Een dorp dat samenkomt voor verandering"

Interview met Henk Lommerse, Kernoverleg Beesel

Lees verder

Interview met Rob Keijzer

In de werkgroep Dorpsondersteuner van VKKL en NLZVE is Rob Keijzer een enthousiaste pleitbezorger voor de doorontwikkeling van de dorpsondersteuner. De afgelopen tijd werkte hij samen met de andere leden aan een functie- en competentieprofiel.

Lees verder

"Beesel Ontwaakt: Een Dorp Dat Samenkomt voor Verandering"

Henk Lommerse, voorzitter Kernoverleg Beesel

Placeholder for BeeselBeesel

Veelgestelde vragen

Hulp nodig?

  • Wij krijgen weinig respons vanuit het dorp op onze activiteiten, hoe doen andere dorps- of wijkoverleggen dit?
  • Wij gaan [een speelplek, parkje, wandelpad, ... etc. ] opknappen. Welke tips zijn er voor fondsenwerving, nu de gemeentelijke subsidiepotjes schaars zijn?
  • Het hele dorp staat achter ons plan voor herinrichten van de openbare ruimte. Maar de gemeente geeft niet thuis. Hebben jullie tips?
  • De meningen in ons dorp over [...onderwerp naar keuze invullen...] lopen zeer uiteen. Hoe stellen wij ons op?
  • Wij willen graag aan de slag met het maken van een dorpsvisie. Hoe pakken we dit aan? Hebben jullie leuke werkvormen?
  • Hoe betrekken we meer jongeren bij ons dorps- of wijkoverleg en onze plannen voor het dorp?
  • We hebben intern discussie over doelstelling en taken van ons dorps- of wijkoverleg. Kunnen jullie helpen?
Placeholder for Rode loperRode loper

Nieuwsbrief

Het laatste nieuws in je mailbox?

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Neem contact met ons op