Energie & duurzaamheid

Energie en duurzaamheid is een 'hot item'. Zowel op internationaal niveau als op nationaal niveau zijn afspraken gemaakt over de manier waarop klimaatverandering tegen moet worden gegaan. Belangrijk aspect hierbij is het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen (waaronder CO2) en het opwekken van groene energie. Ook op lokaal niveau denken steeds meer huishoudens, dorpen, gemeenschapshuizen na over het verduurzamen van gebouwen en het opwekken van groene energie.

Dorpen en duurzaamheid

Tal van dorpen zijn bezig na te denken over een collectieve manier om energie op te wekken en duurzaamheid te bevorderen. voorbeelden hiervan zijn het gemeenschapshuis van Mariahoop, Kronenberg energieneutraal 2030, Duurzame energie Grashoek en Heibloem.

Gemeenschapshuis de Annendaal Mariahoop

Het al meer dan 30 jaar bestaande gemeenschapshuis is in 2016 een verjonging ondergaan: er werd een nieuw bestuur geformeerd met daarin 1 afgevaardigde van iedere gebruiker. Hierdoor leerde de gebruikers elkaar beter kennen en werd het gesprek vaker gevoerd over de toekomst van het gemeenschapshuis. Ook aan de fysieke duurzaamheid werd flink gewerkt: het gebouw werd uitgerust infraroodverwarming, zonnepanelen, vloerisolatie en driedubbel glas. 

website Mariahoop  

facebook gemeenschapshuis De Annendaal

Kronenberg energieneutraal 2030

In Kronenberg hebben ze de ambitie uitgedragen om in 2030 energieneutraal te zijn. de werkgroep EnergieKronenberg, bestaande uit inwoners van Kronenberg, probeert mede dorpsgenoten enthousiast te maken. De doelstelling is om in 2030 de totale energiebehoefte van het dorp zelf op een duurzame manier op te wekken. Deze doelstelling moet behaald worden met behulp van zonnepanelen, aardwarmte, windmolens of een eigen energiecentrale.

website dorpsraad kronenberg 

Duurzame Energie Grashoek

Grashoek bestond recentelijk 100 jaar. Omdat dorpsgenoten ook over 100 jaar nog moeten kunnen genieten van het dorp, wordt er gewerkt aan een duurzaam dorp. Om hier een start mee te maken wordt er een evenement rondom duurzaamheid georganiseerd om aandacht te vragen voor het onderwerp. Een van de speerpunten is duurzame landbouw en veehouderij in Grashoek. In Grashoek is een energiecoöperatie opgericht (coöperatie duurzame Energie Grashoek) die aan de slag wil gaan om Grashoek te verduurzamen.

website Grashoek

Heibloem

In Heibloem zijn inwoners bezig na te denken over de toekomst van het dorp. Dit proces is al ruim voor 2016 ingezet met allerlei initiatieven en een huis-aan-huis enquete voor alle gezinnen door project 'Ons Heibloem'. In 2018 heeft het proces nieuw leven gekregen doordat Energie Coöperatie Zuidenwind twee windmolens gaat plaatsen. In een omgevingsfonds wordt €0.50 per opgewekt megawattuur gestort. Deze middelen komen beschikbaar voor de omgeving. De omgeving, het liefst collectief aangedragen in één plan, kan dan aanspraak maken op deze middelen. Hierdoor krijgt Heibloem de kans om het dorp toekomstbestendig te maken.

verslag bijeenkomst Heibloem

website heibloem

website Zuidenwind

Meer weten?

Energietransitie door bewoners

Succesvolle wijkaanpak energietransitie

Aan de slag met de energietransitie