Gemeenschapsaccommodaties

Een locatie om elkaar als gemeenschap te ontmoeten is hedendaags vaak nog relevanter dan ooit. Bij het hebben of verkrijgen van een gemeenschapsaccommodatie komt een diverse hoeveelheid aan vraagstukken voorbij.

Méér dan de som der delen - accommodatieplan voor dorpen en wijken

In Limburg zijn vergrijzing, ontgroening en veranderende behoeftes en leefstijlen bijna onomkeerbaar. Gemeenschapsaccommodaties worden geconfronteerd met deze nieuwe tijd omdat zij veelal fungeren als spiegel van een veranderende samenleving. De handreiking “Méér dan de som der delen” beschrijft aan de hand van enkele sprekende voorbeelden en een stappenplan hoe initiatiefgroepen kunnen komen tot een toekomstbestendige accommodatie in hun dorp of wijk.

 

Nieuwbouw MultiFunctioneel Gemeenschapshuis Blitterswijck
 

In Blitterswijck was het oude gemeenschapshuis (geopend in 1956) na 60 jaar trouwe dienst aan vervanging toe. Dit omdat het enerzijds niet meer voldeed aan de veranderende maatschappelijke behoeftes en anderzijds vanwege de versnippering van accommodaties en activiteiten in het dorp. Vanuit een werkgroep bestaande uit afgevaardigden van een groot aantal verenigingen uit het dorp is het proces opgestart om te komen tot een nieuwe accommodatie, Deze opent na een proces van 4 jaar in april 2019 de deuren! Hieronder kunt u het projectplan inzien wat de doorlopen stappen van het ophalen van behoeftes naar rond krijgen van de financiering helder toelicht.

 

 

 

Provinciale subsidies voor gemeenschapsaccommodaties

Voor gemeenschapsaccommodaties zijn er op dit moment een drietal specifieke provinciale subsidies in Limburg. Er is een specifieke subsidieregeling voor het nemen van verduurzamingsmaatregelen, een subsidie voor het ontwikkelen of herontwikkeling van een gemeenschapsaccommodatie en een subsidie voor accommodaties die een monumentenstatus hebben.

Subsidie Provincie - Duurzaamheid
Subsidie Provincie - Gemeenschapshuis
Subsidie Provincie - Monumenten

 
Wat voor een dorpshuis willen we zijn?
 
In het, door de landelijke verenigingen voor gemeenschapsaccommodaties geschreven werk, “wat voor een dorpshuis willen we zijn?” wordt input aangeleverd voor wie de discussie wilt aangaat over de positie van een gemeenschapsaccommodatie in een veranderende wereld. Het maakt de vier meest voorkomende modellen van gemeenschapsaccommodaties inzichtelijk en bevat tips en adviezen over de concrete invulling van je gemeenschapshuis.