Verduurzaming Gemeenschapsaccommodaties

Een locatie om elkaar als gemeenschap te ontmoeten is hedendaags vaak nog relevanter dan ooit. Bij het hebben of verkrijgen van een gemeenschapsaccommodatie komt een diverse hoeveelheid aan vraagstukken voorbij.

Spreadsheet Rekenhulp Exploitatie gemeenschapshuizen

De spreadsheet is in eerste instantie gemaakt om snel inzicht te verschaffen in de financiële situatie ten tijde van het Corona-virus. Het geeft bestuurders van buurthuizen, gemeenschapshuizen en anderen ook de mogelijkheid om daar waar nodig en mogelijk 'aan de juiste knoppen te kunnen draaien'. De spreadsheet is ook te gebruiken om snel een indicatie te verschaffen in het kader van een aanvraag voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL regeling). Hiervoor is het namelijke mogelijk om de financiële gegevens per maand inzichtelijk te hebben.

Werkwijze en Opzet

Door een uniforme manier de financiën in beeld te brengen is benchmarken mogelijk. Daarmee kan het overzicht helpen om bijvoorbeeld als besturen binnen een gemeentelijk overlegorgaan gemeenschapshuizen of andere samenwerkingsverbanden het gesprek met elkaar aan te gaan. Niet om elkaar af te rekenen, maar om het gesprek te voeren over hoe zorgen we ervoor dat ons gemeenschapshuis, dat een belangrijke functie heeft in het dorp of de wijk, over een aantal jaren ook nog mensen kan ontvangen. Daarnaast is het resultaat te gebruiken richting zowel gebruikers als de lokale overheid bij het aanvragen van hulp nu de exploitatie door het Corona-virus onder druk kan komen te staan.

In de opzet is ervoor gekozen om de financiën per maand inzichtelijk te maken. Het geeft daarmee direct inzicht in omzetverlies en de kosten per maand. Genomen of nog te nemen acties worden daarmee ook direct zichtbaar. 

Spreadsheet Rekenhulp

Wil je als bestuur aan de slag met de Spreadsheet Rekenhulp? Download hem dan hieronder en vergeet niet ook de toelichting te downloaden. Als er daarna nog vragen zijn, KLIK DAN HIER voor onze contactgegevens.

Let op: het document '2020V01 5-1 Management rapportage is bedoeld voor gebruikers van het programma Numbers

 

 

Méér dan de som der delen - accommodatieplan voor dorpen en wijken

In Limburg zijn vergrijzing, ontgroening en veranderende behoeftes en leefstijlen bijna onomkeerbaar. Gemeenschapsaccommodaties worden geconfronteerd met deze nieuwe tijd omdat zij veelal fungeren als spiegel van een veranderende samenleving. De handreiking “Méér dan de som der delen” beschrijft aan de hand van enkele sprekende voorbeelden en een stappenplan hoe initiatiefgroepen kunnen komen tot een toekomstbestendige accommodatie in hun dorp of wijk.

 

Nieuwbouw MultiFunctioneel Gemeenschapshuis Blitterswijck
 

In Blitterswijck was het oude gemeenschapshuis (geopend in 1956) na 60 jaar trouwe dienst aan vervanging toe. Dit omdat het enerzijds niet meer voldeed aan de veranderende maatschappelijke behoeftes en anderzijds vanwege de versnippering van accommodaties en activiteiten in het dorp. Vanuit een werkgroep bestaande uit afgevaardigden van een groot aantal verenigingen uit het dorp is het proces opgestart om te komen tot een nieuwe accommodatie, Deze opent na een proces van 4 jaar in april 2019 de deuren! Hieronder kunt u het projectplan inzien wat de doorlopen stappen van het ophalen van behoeftes naar rond krijgen van de financiering helder toelicht.

 

 

 

 

 

Provinciale subsidies voor gemeenschapsaccommodaties

Voor gemeenschapsaccommodaties zijn er op dit moment een drietal specifieke provinciale subsidies in Limburg. Er is een specifieke subsidieregeling voor het nemen van verduurzamingsmaatregelen, een subsidie voor het ontwikkelen of herontwikkeling van een gemeenschapsaccommodatie en een subsidie voor accommodaties die een monumentenstatus hebben.

Subsidie Provincie - Duurzaamheid
Subsidie Provincie - Gemeenschapshuis
Subsidie Provincie - Monumenten

 
Wat voor een dorpshuis willen we zijn?
 
In het, door de landelijke verenigingen voor gemeenschapsaccommodaties geschreven werk, “wat voor een dorpshuis willen we zijn?” wordt input aangeleverd voor wie de discussie wilt aangaat over de positie van een gemeenschapsaccommodatie in een veranderende wereld. Het maakt de vier meest voorkomende modellen van gemeenschapsaccommodaties inzichtelijk en bevat tips en adviezen over de concrete invulling van je gemeenschapshuis.