Maatschappelijk Vastgoed

Gebouwd voor de toekomst

Past de functie van het gebouw nog bij de vraag die er leeft?

Placeholder for Kerk boulderenKerk boulderen

De grote lijnen

VKKL gelooft in de eigen kracht van de gemeenschap waarbij de wens om samen te werken met anderen richtinggevend is. Bij het vinden van een nieuwe bestemming voor maatschappelijk vastgoed, zoals scholen, gemeenschapshuizen, (zorg)instellingen, kerken, verenigingsgebouwen etc., is het altijd zaak om uit te gaan van de behoefte die in dorp of wijk aanwezig is. En vervolgens te bezien in hoeverre deze behoefte kan worden gerealiseerd in het aanwezige maatschappelijke vastgoed. Wanneer het te herbestemmen maatschappelijk vastgoed een kerk betreft, komt er nét iets meer bij kijken. De grote opgave bij het herbestemmen van een kerk is om recht te doen aan de specifieke cultuurhistorische betekenis van het gebouw in zijn nieuwe functie. Een nieuwe bestemming geven aan een parochiekerk is een taai, moeizaam en langdurig traject, maar met inzichtelijk maken van alle betrokkenen, projectmatig werken en heldere en open communicatie, wordt de kans van slagen groter.

Placeholder for Kerk op weilandKerk op weiland

Herbestemde kerken

De drie belangrijkste partijen

De uiteindelijke beslissing over hergebruik, herbestemming, medegebruik of afbraak van een kerkgebouw wordt door de volgende drie partijen met hun achterban bepaald.

Bewonersinitiatief

Een bewonersinitiatief is een project of activiteit die wordt geïnitieerd en uitgevoerd door de lokale gemeenschap, waarbij bewoners gezamenlijk werken aan het verbeteren van hun woonomgeving, sociale cohesie bevorderen of duurzame initiatieven ontplooien, vaak met ondersteuning van lokale overheden of organisaties.

Parorchiebestuur

Een parochiebestuur is een groep van gekozen of aangestelde leden die verantwoordelijk is voor het besturen en organiseren van activiteiten binnen een kerkelijke gemeenschap, inclusief financieel beheer en het ondersteunen van pastorale zorg.

Gemeentebestuur

Een gemeentebestuur is het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor het leiden en beslissen over lokale aangelegenheden en diensten binnen een gemeente, met inbegrip van het vaststellen van beleid, het beheren van budgetten en het vertegenwoordigen van de gemeente in regionale en nationale aangelegenheden.

Oriëntatie ten aanzien van het kerkgebouw

Steeds meer bewoners(initiatieven) denken na over het vraagstuk: Hoe kunnen we het kerkgebouw voor de gemeenschap behouden? Dat parochianen in het verleden de middelen voor de bouw regelden, betekent niet dat het gebouw van de gemeenschap is. Dat herbestemmen van een parochiekerk niet eenvoudig is, blijkt uit het feit dat er weinig inspirerende voorbeelden zijn. We kennen allemaal de kerk in Maastricht die verbouwd is tot boekhandel, maar dit was een kloosterkerk en geen parochiekerk. Een kerk in Sittard die omgebouwd is tot multifunctioneel centrum, maar dan wel gelegen in een wijk en niet in een dorp. Het is een complex samenspel van wie en wat er komt kijken bij het herbestemmen van een kerk. Stel je eens voor, een typisch Limburgs vergezicht, maar dan zonder kerktorens. VKKL wil samen met bewonersinitiatieven onderzoeken hoe we onze karakteristieke Limburgse parochiekerken voor de dorpen kunnen behouden.

Placeholder for Kevin martin jose Lu DD9 TU Gck unsplash 1Kevin martin jose Lu DD9 TU Gck unsplash 1

Herbestemde kerken

De kerk is toch van de gemeenschap?

Steeds meer bewoners denken na over het vraagstuk: Hoe kunnen we het kerkgebouw voor de gemeenschap behouden.

Placeholder for Brochure Herbestemde kerkenBrochure Herbestemde kerken

Over de kerken in Limburg

Bron: KASKI per 31 december 2022

602000

Roomskatholieken

19500

Kerkgangers per weekend

608

Religieuze objecten

293

Kerkgebouwen

De huiskamer van Vredepeel

Stichting Dorpsraad Vredepeel

Tips voor jou

Tips bij het herbestemmen van een kerk

  • Neem de tijd en moeite om elkaar te begrijpen
  • Doe in alle gevallen recht aan het kerkgebouw
  • Heb geduld!
  • Sluit aan bij bestaande initatieven
  • Blijf zelfstandig en soms eigenwijs
Placeholder for Museum kunstMuseum kunst

Nieuwsbrief

Het laatste nieuws in je mailbox?

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Neem contact met ons op