Iedereen doet mee

Een gemeenschap is op zijn sterkst als iedereen mee kan doen; jong, oud, anderstalig, lichamelijk of geestelijk beperkt, iedereen telt mee! Maar hoe betrek je bewoners die niet via de gangbare paden aansluiting vinden bij het dorpsleven? De VKKL ondersteunt collectieven van inwoners bij het laten meedoen van iedereen, zonder daarin onderscheid te maken in doelgroepen.

Hieronder staan een aantal voorbeelden van initiatieven die er voor zorgen dat iedereen mee kan doen.
 

Inburgeren in America

Wanneer er in 2014 een gezin van 8 statushouders in het Noord Limburgse America komt wonen, wil America ervoor zorgen dat deze gezinnen zo goed mogelijk worden opgenomen in de lokale gemeenschap. Een belangrijke persoon hierin is Hay Mulders, dorpsondersteuner in America.
 

Hay neemt contact op met de gemeente en komt via hen in contact met Vluchtelingenwerk. 
Via Vluchtelingewerk komt Hay in contact met het gezin en samen met een tolk maakt hij kennis met de ouders en 6 kinderen. Tijdens het gesprek leert Hay het gezin een beetje kennen en inventariseert hij hun behoeftes. 
Gedurende de maanden hierna ondersteunt Hay het gezin bij praktische zaken, zo meldt hij de oudste jongens aan bij de lokale voetbalclub, vraagt hij vouchers voor het jeugdsportfonds aan, gaat hij mee naar de huisarts en school en zorgt hij dat de kinderen op zwemles kunnen.
Naast Hay raakt ook het dorp steeds meer betrokken bij het Irakese gezin. Zo oppert een inwoner het idee om het gezin voorafgaand aan de vlooienmarkt van Jong Nederland te laten “winkelen”. Zo gezegd, zo gedaan, en een dag voor de vlooienmarkt gaat het gezin met 2 volle auto’s naar huis.
En wanneer er een inzamelingsoproep in het lokale krantje wordt geplaatst wordt hier ruim gehoor aangegeven, kleding en schoeisel stromen binnen. 
Met elkaar heeft America er voor gezorgd dat dit gezin zich thuis ging voelen en deel van de Americaanse gemeenschap werd! 
 
Speelcoach
Kinderen die in armoede opgroeien worden vaak aan hun lot overgelaten. Er is geen geld om lid te worden van een club of vereniging waardoor veel van deze jongeren gaan “hangen” op straat.
In de Venrayse wijk Brukske hebben ze voor deze én alle andere kinderen speelcoach Henk aangesteld. 
 
 
De Maatschappelijke diensttijd
Het kabinet ontwikkelt momenteel de maatschappelijke diensttijd voor jongeren.
Met deze, vrijwillige diensttijd wil de Rijksoverheid jongeren de kans geven zich te ontwikkelen en tegelijkertijd iets bij te dragen aan de maatschappij. Hoe deze diensttijd er uit komt te zien is nog niet helemaal duidelijk. 
Daarom wordt er in 2019 landelijk geëxperimenteerd met de maatschappelijke diensttijd.
Ook een aantal leden van de VKKL doen momenteel ervaring op rondom het bereiken en betrekken van jongeren. Deze ervaringen zullen we uiteraard ook met u gaan delen. De ervaring die landelijk worden opgedaan leiden uiteindelijk tot een definitieve vorm van de maatschappelijke diensttijd die in september 2019 van start moeten gaan.
 
 
Taalcafé LINK Nederweert
In Nederweert kan iedereen die taalhulp nodig heeft terecht in het taalcafé van LINK (Laat Iedereen Nederland Kennen). Het taalcafé is een laagdrempelige ontmoetingsruimte waar mensen met elkaar in gesprek gaan. Door over alledaagse dingen te praten breiden de bezoekers hun woordenschat uit.
 
 
Verder lezen?