VkkL

Rol en positie bewonersoverlegorganisaties

Hoe krijgen we ons initiatief van de grond? Hoe vind ik financiering voor de (langjarige) continuïteit van mijn activiteit? Dit zijn voorbeelden van vragen waar veel bewonersorganisaties en -werkgroepen vroeg of laat mee te maken krijgen. Welke rol neem je als bewonersoverlegorganisatie in richting de initiatieven en werkgroepen in je dorp of buurt? Ben je van plan om zelf diensten te gaan leveren? Hoe breng je de verenigingen in je dorp bij elkaar? Voorbeelden van vragen als het gaat om een stuk visievorming en lange termijn verwachting. 

Dorpscoöperatie

Ben je als dorp of wijk van plan om zelf diensten te gaan organiseren en leveren aan bewoners? Dan kan een coöperatieve rechtsvorm een middel zijn om je doel te verwezenlijken. In onder andere America, Baexem, Beringe en Heide hebben de bewoners er voor gekozen zich via een dorpscoöperatie te organiseren. 

dorpscoöperatie Baexem
Starten van een Coöperatie
BewonersBedrijven

 

Dorpsfonds

Als het aankomt op de ondersteuning van (kleinschalige) initiatieven in dorp of buurt kun je denken aan het opzetten van een dorpsfonds. Een dorpsfonds is als het ware een pot met geld die door bewoners, ondernemers en andere kanalen gevuld wordt. Verenigingen en initiatiefnemers kunnen daar dan een beroep op doen om (soms bijzondere) uitgaven gefinancierd te krijgen. Blitterswijck, Siebengewald en Stramproy kennen bijvoorbeeld zo’n fonds. Naast de lokale initiatieven is er nog een landelijke stichting Lokale Fondsen Nederland

Dorpsfonds Stramproy
Stichting Lokale Fondsen Nederland

Omnivereniging

Ledenaantallen krimpen en bestuursleden zijn steeds lastiger te vinden. Hoe krijg je het nu voor elkaar om verenigingen meer en slimmer te laten samenwerken, zonder dat er direct gefuseerd dient te worden? Een omnivereniging kan uitkomst bieden. Een omnivereniging is een soort van paraplu van verenigingen. Vaak zien we dit bij sportverenigingen uit dezelfde plaats. Er zijn ook plekken waar sport-, jeugd- én cultuurverenigingen elkaar gevonden hebben. Een aantal verenigingen in Arcen zijn er al mee aan de slag gegaan.

Omnivereniging Arcen
Oprichten omnivereniging

Kleine Kernen Spel

Denk jij binnen je bewonersorganisatie (dorpsraad, kernoverleg, wijkplatform) wel eens na over de rol die je speelt binnen het dorp, de buurt of de wijk? Zoek je daarbij naar manieren om dit op een luchtige manier met je collega-leden te bespreken? Waar staan we nu en waar willen we in de toekomst staan? Dan is het spelen van het nieuwe Kleine Kernen Spel een interessante mogelijkheid.

De Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen heeft een spel ontwikkeld wat bewonersorganisaties in staat stelt om op hun eigen rol te reflecteren. De verschillende rollen zijn gebaseerd op een onderzoek van de universiteit van Utrecht, waarin gesteld wordt dat de rol van bewonersoverlegorganisaties door de jaren heen is veranderd. De vier rollen die worden benoemd, zijn: de vertegenwoordiger, de kennisdeler, de verbinder en de aanjager.

VKKL heeft het Kleine  Kernen Spel mogen ontvangen. Wil je op een luchtige manier eens reflecteren op de rol(len) die je als bewonersoverlegorganisatie inneemt? Neem dan contact met ons op.

Omgevingswet

De Omgevingswet komt eraan, in 2022. Bestemmingsplan wordt Omgevingsplan. Voor initiatieven van bewoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties komt meer ruimte. In onderstaande flyer tips voor bewonersoverlegorganisaties en gemeenten.
Tips, ervaringen en voorbeelden zijn verzameld uit de cursussen en bijeenkomsten in 2019/2020 in diverse provincies. Door de LVKK bij elkaar gebracht, bekijk de flyer hieronder.