Ôs dörpke in de toekomst

Inwoners van dorpen en wijken stellen zich vaak de vraag: Wat hebben wij nu nodig om ons dorp leefbaar te houden in de toekomst? Deze dromen, ambities en ideeën worden op een veelvoud aan manieren opgehaald en vertaald naar dorp of wijkontwikkelingsplannen. Laat u inspireren door de onderstaand voorbeelden!

Vele Wegen leiden tot dorpsplannen – Aanpak Limburgse dorpen en wijken volop in beweging

In de afgelopen jaren zijn er ruim 100+ dorpsontwikkelingsplannen ontwikkeld in Limburg. In dit boekwerk is uitgewerkt hoe in 9 praktijksituaties dorpen en wijken (o.a. Hunsel, Meijel en Montfort)  in Limburg het proces vormgeven om te komen tot een toekomstplan voor hun gemeenschap.    

Ambitieboek Steyl

In het prachtige kloosterdorp Steyl hebben inwoners in de voorbije maanden de gelegenheid gehad om hun ideeën, dromen en ambities over Steyl in te dienen via een zogenoemd “Ambitieboek”. Een ambitieboek is niks meer maar zeker ook niks minder dan een manier om breed en beeldend op te halen welke thema’s er leven in je dorp of wijk! De Steyler ambities zijn gepresenteerd in een openbare tentoonstelling. Daarna is de vertaalslag gemaakt van ambities naar acties middels verschillende werkgroepen. Deze zijn o.a. aan de slag met het uitwerken van een recreatiefunctie aan de rivier, eetpunt en wandelclub.  

 

De omgevingswet & inwonersinitiatieven

Op 1 januari 2022 treedt de omgevingswet in werking. De omgevingswet bundelt en moderniseert in 1 wet alle wetten die op dit moment relevant zijn voor de leefomgeving. Op dit moment wordt op diverse plekken al flink geëxperimenteerd met de wet en dan specifiek met de invulling van de hoe vraag betreffende draagvlak wat vanaf 2022 een juridische verankerd onderdeel gaat worden van planvorming. Hieronder gaan wij komende periode voorbeelden delen van hoe inwonersinitiatieven in aanraking komen met de nieuwe wetgeving.  

LSA Omgevingswet en bewonersinitiatieven

Aan de slag met de omgevingswet - praktijkvoorbeelden 

Molenhoek Pakt Aan

In Molenhoek, een prachtig dorp in het meest Noordelijk puntje van Limburg wordt sinds 2012 een activiteit georganiseerd die bedoeld is om plannen op te halen in het dorp die de leefbaarheid vergroten. In de 7 edities die tot nu toe zijn georganiseerd zijn ruim 60 plannen opgehaald die door de indieners zelf worden uitgevoerd. 

Website Molenhoek Pakt aan