Herbestemming Kerkgebouwen

Het aantal kerkgebouwen in Nederland daalde de afgelopen jaren met ongeveer 1.5 a 2% per jaar tot 1484 kerken eind 2016. Verspreid over de provincie Limburg staan 608 Religieuze objecten, zoals kerken, kloosters en kapellen. Het bisdom Roermond bestaat uit 294 parochies met 310 kerkgebouwen. Door de ontkerkelijking zullen steeds meer kerken hun religieuze functie gaan verliezen. De prognose is dat een kwart van alle kerken in de komende tien jaar de deuren sluit (kaski.nl)

Bovenstaande inleiding is ook de inleiding van het boekje 'de kerk is toch van de gemeenschap?' dat VKKL in 2018 in samenwerking met Dienst Kerk en Samenleving van het Bisdom Roermond maakte. De prognose is dat steeds meer kerken hun religieuze functie gaan verliezen. Tegelijkertijd vormt een kerk het middelpunt voor veel dorpen en wijken. Verdwijning van een kerkgebouw zou dan ook een gemis zijn. Maar: wat zijn de mogelijkheden van een gebouw dat voor sommige mensen een 'religieus gebouw' is, terwijl anderen het graag om zouden willen laten bouwen voor andersoortig gebruik? Is herbestemming een optie, medebestemming of toch sloop?

De kerk is toch van de gemeenschap?
Het in 2018 uitgebrachte boekje vertelt op hoofdlijnen welke partijen er betrokken zijn bij een eventuele herbestemming of medegebruik van een kerk en hoe je het proces zorgvuldig kunt doorlopen. Ook wordt toegelicht dat op een kerkgebouw twee wetboeken van toepassing zijn: het burgerlijk wetboek en het Rooms-Katholiek wetboek van Canoniek recht.


Themabijeenkomsten 
In oktober 2018 organiseerde we de eerste bijeenkomst rondom het thema herbestemmen of medegebruik van een kerk. We waren te gast in de voormalige Gemmakerk in Sittard, die is herbestemd tot een multifunctionele accommodatie. Zowel inwoners van de wijk, de kerkmeester en de Deken van Sittard als de verantwoordelijke ambtenaar en architect kwamen aan het woord. Hiervan is uitgebreid verslag gedaan.
themabijeenkomst oude kerk, nieuwe functie?


Vervolg op bovenstaande bijeenkomst was een werksessie, waarbij aanwezigen met elkaar het gesprek aan gingen en kennis uitwisselde. Dit vond plaats in de voormalige Norbertuskerk in Horst, waar vandaag de dag een basisschool en een huis van de wijk gevestigd is.
werksessies herbestemmen kerkelijk vastgoed