Samen Wonen

Hoe krijg je als groep een collectief wooninitiatief gerealiseerd? Wooncollectieven kunnen bijdragen aan langer zelfstandig wonen voor ouderen en bieden ook nieuwe woonvormen voor jongeren.

Hoe starten we ons initiatief? Waar dienen we rekening mee te houden?

Onderstaande presentatie van Bureau Viertel gaat in op de verschillende stappen die bij het realiseren van een collectieve woonvorm aan bod komen. 

Kilimanjaro gaat uitgebreid in op het starten van een CPO wonen project.

 

Welke voorbeelden zijn er? Wat kunnen we ervan leren?

Residence De Stek in Castenray, zorgwoningen voor ouderen in de voormalige school in het dorp:

Zie ook de website van De Stek.

Stichting Wonen Ell heeft appartementen voor jongeren en ouderen uit het dorp gerealiseerd in het oude gemeenschapshuis:

Meer informatie en contact vind je op de website van Stichting Wonen Ell.

Boerderij Steinhagen in Sevenum,een CPO project begeleid door Kilimanjaro:

Zie ook hun website.

Het project 'Printhagen' in Genhout:

 

Voor meer informatie over BIG Genhout, kijk op hun website.

Woonzorg Elisabeth Stift in Kerkrade, zorgappartementen in een voormalig kloostercomplex:

 

Ook het Elisabeth Stift heeft haar eigen website.

De presentatie van woongroep Abshof Munstergeleen verschijnt binnenkort. Kijk voor meer informatie op hun facebookpagina.

Stichting Nève de Meister in Geijsteren, Stichting Antoniushof in Veulen en een initiatief in Vredepeel realiseren ook zorgwoningen in de voormalige basisschool.

 

Het landelijke platform 'ZorgSaamWonen' heeft een filmpje gemaakt over 't Laefhoes in America.

Hoe komen we aan financiering?

De provincie Limburg heeft een subsidieregeling Wonen in het leven geroepen:

Meer informatie  over de subsidieregeling Wonen op de website van de Provincie Limburg.

In de provincie Limburg zijn ook diverse fondsenwervers (bureaus) actief. Zij kunnen je ondersteunen bij het verwerven van middelen van zowel de grote landelijke alsook de kleine lokale fondsen. Vaak werken ze op basis van 'no cure, no pay' met een commissie van een paar procent van de totale opbrengst van middelen uit de fondsenwerving.

In sommige gevallen kunnen ook de gemeente en de plaatselijke woningcorporatie een rol spelen, bijvoorbeeld als er sprake is van sociale huur.

 

Bij wie kunnen we aankloppen voor projectbegeleiding?

Bureau Viertel in Lent begeleidt groepen mensen die een collectieve woonvorm willen realiseren.

Stichting KilimanjaroWonen verzorgt de procesbegeleiding bij kleinschalige CPO woonprojecten. 

Stichting Knarrenhof richt zich op senioren die samen in een 'Knarrenhof' willen gaan wonen.

KNHM Limburg ondersteunt de projecten in Vredepeel, Veulen en Geijsteren bij het ombouwen van de voormalige basisscholen tot appartementen.

Rabobank Limburg heeft een team 'Duurzaam Wonen' dat je kan bijstaan in financieringsvraagstukken. +

Wonen Limburg heeft, waar het sociale huur betreft, onder andere het proces in Ell begeleid.

Tot slot, waar vinden we meer informatie?

Hieronder staat een lijst met websites van netwerkpartners en financiers. Deze wordt voortdurend bijgewerkt en aangevuld.