Samen Wonen

Hoe krijg je als groep een collectief wooninitiatief gerealiseerd? Wooncollectieven kunnen bijdragen aan langer zelfstandig wonen voor ouderen en bieden ook nieuwe woonvormen voor jongeren.

Bijeenkomst collectief Wonen

Livestream bijeenkomst collectieve woonvormen 10 oktober terugkijken? https://www.youtube.com/watch?v=FEapUJAU6Xo

Lees verder

Hoe starten we ons initiatief? Waar dienen we rekening mee te houden?

Onderstaande presentatie van Bureau Viertel gaat in op de verschillende stappen die bij het realiseren van een collectieve woonvorm aan bod komen. 

Kilimanjaro gaat uitgebreid in op het starten van een CPO wonen project.

 

Welke voorbeelden zijn er? Wat kunnen we ervan leren?

Residence De Stek in Castenray, zorgwoningen voor ouderen in de voormalige school in het dorp:

Zie ook de website van De Stek.

Stichting Wonen Ell wil appartementen voor jongeren en ouderen uit het dorp realiseren in het oude gemeenschapshuis:

Meer informatie en contact vind je op de website van Stichting Wonen Ell.

In Lent is een aantal jaren geleden het ecologische woonproject IEWAN gerealiseerd:

Meer info vind je HIER.

Boerderij Steinhagen in Sevenum, begeleid door Kilimanjaro:

 

Hoe komen we aan financiering?

De provincie Limburg heeft onlangs een nieuwe subsidieregeling Wonen in het leven geroepen:

Meer informatie  over de subsidieregeling Wonen op de website van de Provincie Limburg.

In de provincie Limburg zijn ook diverse fondsenwervers (bureaus) actief. Zij kunnen je ondersteunen bij het verwerven van middelen van zowel de grote landelijke alsook de kleine lokale fondsen. Vaak werken ze op basis van 'no cure, no pay' met een commissie van een paar procent van de totale opbrengst van middelen uit de fondsenwerving.

In sommige gevallen kunnen ook de gemeente en de plaatselijke woningcorporatie een rol spelen, bijvoorbeeld als er sprake is van sociale huur.

 

Bij wie kunnen we aankloppen voor projectbegeleiding?

Bureau Viertel in Lent begeleidt groepen mensen die een collectieve woonvorm willen realiseren.

Stichting KilimanjaroWonen verzorgt de procesbegeleiding bij kleinschalige CPO woonprojecten. 

 

Tot slot, met welke vragen dienen we rekening te houden? Zijn er tips en tricks?

Hieronder staat een Q&A vraag-en-antwoord lijst. Deze wordt voortdurend bijgewerkt en aangevuld.