Samenwerken met je gemeente

Bewonersorganisaties hebben altijd op de een of andere manier te maken met het gemeentebestuur. Als bewonersorganisatie heb je er dus alle belang bij om een goede relatie te onderhouden met de gemeente. Het is lastig om in één blauwdruk aan te geven hoe je goed samenwerkt met je gemeente. Toch zijn er wel een aantal algemene opmerking te plaatsen en concrete voorbeelden te geven.

Algemene tips

Do's

  • Gemeente toont vertrouwen in en schept ruimte voor inwonersinitiatieven
  • Voorkom vechten en denk vanuit constructief meewerken als zowel gemeente als actieve inwoners
  • Creëer ruimte voor de nieuwe organisatievormen in gemeenschappen
  • Maak ruimte voor nieuwe vormen van eigenaarschap van het vraagstuk
  • Betrek elkaar vroegtijdig, zo ontstaat echte samenwerking

Don'ts

  • Dusdanig vasthouden aan de eigen standpunten waardoor er geen ruimte is voor dialoog
  • Plan ontwikkelen zonder draagkracht in de gemeenschap
  • Praten OVER de bewoner en DE gemeente in plaats van MET bewoners en de gemeente
  • Je naar het systeem vormen. Laat het systeem je aan jou vormen

Het bewonersinitiatief past niet in het kader, en wat doen we nu?

In het Limburgse is een onderzoek uitgevoerd naar succesfactoren en obstakels die inwonersinitiatieven ervaren bij het samenwerken met de omgeving en samenwerking met instanties zoals gemeenten. Voor dit onderzoek zijn vijftien initiatieven onderzocht verspreid door de provincie. Op basis van dit onderzoek is een wegwijzer ontwikkeld met daarin vragen die gebruikt kunnen worden door initiatieven en gemeenten om met elkaar het gesprek aan te gaan over samenwerking en verantwoording.

 

 

Peel en Maas

 

Binnen gemeente Peel en Maas zijn tal van inwonersinitiatieven ontstaan. De gemeente probeert met deze initiatieven mee te denken en ze ruimte te geven volgens de richtlijnen van 'zelfsturing'. Omdat dit proces ongeveer 15 jaar geleden in gang is gezet, was het een moment om terug te blikken: wat heeft het opgeleverd? Wat kan er beter?  De gemeente heeft in een publicatie onder anderen portretten gemaakt van de dorpsgemeenschappen van gemeente Peel en Maas

Zelfsturing gemeente Peel en Maas

Bergen

In Bergen hebben de dorpsraden het initiatief genomen om samen met de verantwoordelijk wethouder het gesprek aan te gaan over de manier van samenwerken en de onderlinge communicatie. Niet omdat de samenwerking niet of onvoldoende was, maar omdat er verbetermogelijkheden zijn. Dit resulteert in meerdere goede gesprekken met verbeterpunten, bijvoorbeeld binnen de gemeente één aanspreekpunt voor de dorpsraden. Voor de langere termijn zijn gemeente en dorpsraden aan het ontdekken wie welke rol vervult. Wanneer is een initiatief alleen van de gemeente? Wanneer participeert de dorpsraad? Wanneer is een initiatief alléén van de dorpsraad? Het uitgangspunt hierbij is de rol die de dorpsraden willen vervullen.

 

 

Meer weten?

Bijeenkomst 'hoe werk ik samen met mijn gemeente?'

 

 

Thorbecke2024 - maatwerk, aflevering 1: Democratische schaal

Ook gemeenten houden zich volop bezig met het vraagstuk van democratie en legitimiteit. Bekijk bovenstaand filmpje van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) om hier een indruk van op te doen.