Vervoersinitiatieven

Een vervoersdienst om mensen zonder eigen auto naar de huiskamer of fysiotherapeut te brengen. Gereden door mede-dorpsbewoners die zich hiervoor vrijwillig inzetten. Het aantal vrijwillige vervoersdiensten is de afgelopen jaren flink toegenomen.

Wensbusinitiatieven
De provincie Limburg is in 2014 gestart met een pilot rondom wensbussen. Deze bussen hadden als doel om kleine kernen in Limburg bereikbaar te houden omdat het openbaar vervoer gedeeltelijk of volledig afwezig was in sommige dorpen in Limburg, of omdat opstapplaatsen van het openbaar vervoer te ver buiten de dorpskernen lagen. Inmiddels kent Limburg 20 wensbusorganisaties die met gebruik van de provinciale subsidie geheel zelfstandig hun organisatie draaiende houden en met veel dankbaarheid dorpsgenoten van A naar B vervoeren tegen een kleine vergoeding.

Wensbusinitiatief Informatie / Website
Wensbus America www.vervoerinamerica.nl
Wensbus Baarlo Maasbree www.wensbusbaarlomaasbree.nl
Wensbus Beek www.wensbusbeek.nl
Wensbus Beesel Offenbeek Reuver Flyer Wensbus Beesel
Wensbus Boekend www.wensautodebekkerie.nl
Wensbus Echt-Susteren www.st-les.nl
Wensbus Gennep www.wensbusgennep.nl
Wensbus Grashoek Beringe Koningslust Informatie Wensbus grashoek
Wensbus Heibloem Wensbus Heibloem is medio 2020 helaas gestopt
Wensbus Kessel / Kessel-Eik Informatie Wensbus Kessel
Wensbus Koningsbosch www.koningsbosch.nl
Wensbus Kronenberg Evertsoord Informatie Wensbus Kronenberg Evertsoord
Wensbus Leudal www.wensbusleudal.nl
Wensbus Maasgouw www.wensbusmaasgouw.nl
Wensbus Meers www.dorpsdagvoorzieningmeers.nl
Wensbus Merselo Vredepeel www.wensbus.info
Wensbus Roerdalen www.wensbusroerdalen.nl
Wensbus Schinnen www.wensbusschinnen.nl
Wensbus Tegelen www.uwwijkbus.nl
Wensbus Wanssum www.wanssumsinfopunt.nl
Wensbus Ysselsteyn Informatie Wensbus Ysselsteyn

Wensbusinitiatieven en Corona
Gedeputeerde C. Brugman (Openbaar Vervoer) heeft in een schrijven gericht aan de Wensbusorganisaties het advies gegeven "uw diensten tot het absolute minimum te beperken omwille van uw gezondheid en de gezondheid van de reiziger. Daarmee behoudt u de mogelijkheid de mensen die hulpbehoevend en afhankelijk zijn te dienen om daarmee waar nodig het cruciale verschil te kunnen maken." Naast dat bijna alle Wensbusinitiatieven gestopt zijn met het vervoeren van personen, zijn er ook Wensbusinitiatieven die creatief nadenken hoe ze de bus toch in kunnen zetten, bijvoorbeeld om maaltijden te  bezorgen aan inwoners die het nodig hebben.

Herstart Wensbusinitiatieven
Sommige Wensbusinitiatieven rijden nog enkele ritten voor hen die het echt nodig hebben, anderen hebben hun ritten volledig gestopt en weer anderen zijn zich aan het voorbereiden op de herstart van de dienstverlening bijvoorbeeld op het moment dat leerlingen weer van en naar scholen vervoerd dienen te worden. We krijgen als VKKL de laatste tijd veel vragen over zaken als het weer mogen opstarten van de dienstverlening, het beschermen van de chauffeurs, hoe om te gaan met de 1.5m richtlijnen en de extra kosten voor het doorvoeren van beschermingsmaatregelen. Deze vragen zijn zeer begrijpelijk. We verwijzen hiervoor graag door naar onderstaande documenten: brief herstart dienstverlening Wensbussen, protocol taxivervoer Omnibuzz (als voorbeeld) en extract noodverordening veiligheidsregio.

Overige Informatie Wensbusinitiatieven
Ieder Wensbusinitiatief organiseert het vervoer op zijn of haar manier. Toch kan het helpen om informatie van initiatief A ook te delen met initiatief B waardoor kennisuitwisseling tot stand kan worden gebracht. De volgende documenten kunnen als voorbeeld dienen.

 

Overige vrijwillige vervoersinitiatieven
Naast de hierboven genoemde Wensbusinitiatieven, zijn er ook nog andere vervoersinitiatieven die zijn opgericht en worden uitgevoerd door vrijwilligers. Twee van deze vrijwillige vervoersinitiatieven zijn ANWB Automaatje en de BoodschappenPlusBus van het Nationaal Ouderenfonds. Zie voor meer informatie onderstaande websites.