Zorgen voor elkaar

In de drie jaar die het Knooppunt Zorgen voor Elkaar actief is hebben we een geweldig netwerk aan inwonersinitiatieven mogen spreken en volgen die allen op hun eigen manier in eigen omgeving bezig zijn met vraagstukken en behoeftes op gebied van welzijn en zorg. VKKL  verwacht dat het aantal initiatieven op dit terrein de komende jaren gaat toenemen. Daarom gaan we door.

Dorpsondersteuners

In diverse dorpen in Noord en Midden Limburg (o.a. Ven-Zelderheide, Gennep, Meijel en Koningslust) zien we de opkomst van het fenomeen dorpsondersteuner. De Dorpsondersteuner is vaak een vrijwilliger, veelal uit eigen dorp, die middels een groot netwerk verbindingen realiseert in het dorp. Het levert de gemeenschap veel op, maar ze worstelen met het verkrijgen van structurele financiering.

 

Zorg in eigen dorp

Het gebeur veelvuldig dat de voorzieningen voor ‘zorg’ uit het dorp verdwijnen. Gelukkig werken verschillende dorpen vanuit onderop er aan om de voorziening te behouden. Dit om oud worden in eigen dorp te faciliteren. Telkens et knooppunt heeft ontdekt dat bewoners iets anders onder zorg verstaan dan professionals. 
 
 
Wonen en zorg
Steeds meer initiatieven maken de verbinding tussen wonen, welzijn en zorg. Ingegeven door het feit dat bewoners zo lang mogelijk in hun dorp of wijk willen blijven, het liefst tot aan hun dood. Dit realiseren zij door wonen en zorg te combineren. 
 
 
 
Meer weten?